Påminnelse om vad som gäller ang elcentralerna i lägenheterna

Då det inträffat ett problem med en jordfelsbrytare i en av lägenheterna vill vi i styrelsen påminna alla medlemmar om att det är innehavarnas ansvar och att vi enligt skötselpärmen ska testa jordfelsbrytare var sjätte månad.

Om jordfelsbrytare har slagit ifrån är det inte en bra idé att återställa den fler gånger och det är vi själva som står för kostnaden av ett byte.

 

Kommentera