Nyheter

Ovälkomna gäster "på" 28:an

Vi har dessvärre fått skadedjursangrepp på 28:ans fasad. Det är råttor som gnagt hål på fasaden och som behöver åtgärdas. Anticimex har varit här och ställt ut en låda för jakt av dessa ovälkomna gäster. Styrelsen kommer även att konsultera Anticimex för att se hur vi kan skapa framtida skydd mot dessa illbattingar!

Växthuset åtgärdas

Förmodligen har det inte undkommit någon som passerat gården idag att det pågår arbete på växthuset. Detta är en garantiåtgärd som restat efter tvåårsbesiktningen och som nu åtgärdas. Vi ser fram emot att få ett fint växthus igen som håller ihop under många år framöver.

Hur kommer det sig att vi har 300 000 kr?

I en tidigare nyhet idag föreslog vi att motioner gärna emotses. T ex kan motioner innehålla förslag på hur vi bäst använder de 300 000 kronorna som tidigare nämnts. Men hur kommer det sig att vi har dessa pengar och varför denna summa? Ett förtydligande lyder som följer: "Vår förening har god ekonomi, mycket tack vare det gynnsamma ränteläget men också för att styrelsen aktivt arbetat med besparingar, samt att vi även sköter en del av underhåll själv. Det har därför byggts upp ett överskott i kassan. Styrelsen anser att vi skulle kunna avsätta en del av det, upp till 300 000 kr, till någon form av trivsel- eller värdehöjande investering. Inför stämman bjuder vi därför in alla medlemmar att komma med förslag på vad vi skulle kunna använda beloppet till. Förslagen bör ha som syfte att komma många till del men inte orsaka höga löpande driftskostnader."

Valberedningen samlar ihop de som förtroendeväljs till årsstämman

I våra trapphus och hissar finns nu anslaget information från valberedningen. Vill du vara med i styrelsearbetet, valberedningen eller den årliga revisionen – kontakta valberedningen senast den 19 mars.

Motionera ”bort” 300 000 kronor?

Vi har tidigare meddelat att vi har en god ekonomi och ett överskott i föreningen på 300000 kronor som vi behöver hantera. Vad tycker du att vi ska göra med dessa pengar? Vill du använda din möjlighet som medlem att påverka vad vi ska göra med dessa pengar - Skicka in en motion.