Nyheter

Fortsätt felanmäla till JM intill den 26 mars på tel: 020-731 731

Ytterligare närmare två månader är det kvar på vår "garantitid". Detta innebär att vi fortsätter att intill dess felanmäla till JM på telefon 020-731 731.

Styrelse-/övernattningsrummet snart åter i bruk

Värmevattenläckan från ett av elementen i styrelserummet begränsades av rådigt ingripande av allas vår Stikkan och med mycket god hjälp av Åsa och Peter Haglund som bor i en av lägenheterna högst upp i 30:an. Under februari skall därför rummet kunna vara i användbart skick igen. Trion med Åsa, Peter och Stikkan skyfflade tillsammans allt värmevatten åt rätt håll och såg därmed till att skadorna begränsades och inte minst viktigt att torktiden förkortades avsevärt. Det beräknades inledningsvis ett par månaders torktid....men nu tog det istället några veckor.

Påfyllning av systemet pågår. Avvakta luftning

Just nu fylls värmesystemet på och elementen skall förhoppningsvis bli varma igen....förutsatt att era element hunnit svalna. Ge det några timmar. Är elementen fortfarande kalla behövs de luftas. Vad vi vet just nu så måste de två lägenheterna (terrasslägenheterna) som ligger högst upp lufta sina element....så ni behöver inte vänta.

Värmen utslagen i 30:an....luftning av element kan krävas!!

Under dagen har det väsnats i elementen i 30:an. Ett häftigt läckage av värmevatten till våra element uppstod under tidig eftermiddag (alltså inte dricksvatten eller avlopp). Läckaget uppstod i styrelse-/övernattningsrummet där ett element frusit. Just nu är saneringsbil hitkallad för att suga upp vattnet och påbörja torkning. Vad vi vet just nu är det "endast" styrelserummet som drabbats av vattenskador. Övriga angränsande utrymmen har väggar och golv av betong.

Sopsugarna fungerar om inte....

....någon stoppat en skärbräda i hushållsopnedkastet! 7 000 kronor kostade detta oss i åtgärder och reparationer. Något som kanske alla inte är medvetna om....och ett tips som vi fått från de som sköter sopsugsanläggningen...är att förpacka matresterna/komposterbart i just de papperspåsar som numera enkelt och smidigt går att hämta ut på Direkten Annedal. Läggs matresterna i en plastpåse och i matrestssopsugen.....ja då blir det stopp. Nu kanske man kan tro att det åker vidare i systemet och det inte drabbar "oss". Men så långt kommer det inte...utan stoppet blir hos oss och en faktura på jobbet till oss. Men som skrivet det kanske inte alla känner till....men nu gör vi det...:-)