Nyheter

Hur kommer det sig att vi har 300 000 kr?

I en tidigare nyhet idag föreslog vi att motioner gärna emotses. T ex kan motioner innehålla förslag på hur vi bäst använder de 300 000 kronorna som tidigare nämnts. Men hur kommer det sig att vi har dessa pengar och varför denna summa? Ett förtydligande lyder som följer: "Vår förening har god ekonomi, mycket tack vare det gynnsamma ränteläget men också för att styrelsen aktivt arbetat med besparingar, samt att vi även sköter en del av underhåll själv. Det har därför byggts upp ett överskott i kassan. Styrelsen anser att vi skulle kunna avsätta en del av det, upp till 300 000 kr, till någon form av trivsel- eller värdehöjande investering. Inför stämman bjuder vi därför in alla medlemmar att komma med förslag på vad vi skulle kunna använda beloppet till. Förslagen bör ha som syfte att komma många till del men inte orsaka höga löpande driftskostnader."

Valberedningen samlar ihop de som förtroendeväljs till årsstämman

I våra trapphus och hissar finns nu anslaget information från valberedningen. Vill du vara med i styrelsearbetet, valberedningen eller den årliga revisionen – kontakta valberedningen senast den 19 mars.

Motionera ”bort” 300 000 kronor?

Vi har tidigare meddelat att vi har en god ekonomi och ett överskott i föreningen på 300000 kronor som vi behöver hantera. Vad tycker du att vi ska göra med dessa pengar? Vill du använda din möjlighet som medlem att påverka vad vi ska göra med dessa pengar - Skicka in en motion.

Motioner till årsstämman - senast 19 mars

Det närmar sig årsstämma och då finns det fiffiga möjligheter för alla oss medlemmar att påverka bl a genom att skicka in motioner. Motioner Senast den 19 mars välkomnar styrelsen motioner från alla medlemmar. En förutsättning för att kunna hantera olika frågeställningar och fatta beslut på årsstämman är att motioner inkommit senast den 19 mars så att dessa därefter kan distribueras till alla medlemmar för "påläsning" innan stämman. Hur skriver du en motion?KLICKA HÄR  

Elbilsplatser klara denna vecka

Innevarande vecka blir totalt åtta p-platser (fyra på vardera våningsplan) försedda med eluttag för elbilar. Detta innebär - förutsatt att man har en elbil och plats i garaget - att man kan ansöka om elbilsplats i byte mot den egna p-platsen. Har du frågor eller vill ansöka om elbilsplats - Kontakta Qpark tel: 018-10 15 60 alt maila och uppge BRF Sagoskogen.