Nyheter

Uppdaterad info om dina tv-kanaler

Hej! Telia meddelar att från och med 8 juni kan de inte sända Discoverys kanaler längre. Läs mer i detalj och om varför på telia.se/tvinfo. Istället ersätts kanalerna med annat spännande utbud. Mvh, Styrelsen

Vårstädning lördag 13 maj kl 11

Hej! Vi vill påminna alla om vårstäddagen nu på lördag kl 11.00. Vi samlas för gemensam städning på gården och avslutar sedan med traditionsenlig korvgrillning. Välkomna!

Ovälkomna gäster "på" 28:an

Vi har dessvärre fått skadedjursangrepp på 28:ans fasad. Det är råttor som gnagt hål på fasaden och som behöver åtgärdas. Anticimex har varit här och ställt ut en låda för jakt av dessa ovälkomna gäster. Styrelsen kommer även att konsultera Anticimex för att se hur vi kan skapa framtida skydd mot dessa illbattingar!

Växthuset åtgärdas

Förmodligen har det inte undkommit någon som passerat gården idag att det pågår arbete på växthuset. Detta är en garantiåtgärd som restat efter tvåårsbesiktningen och som nu åtgärdas. Vi ser fram emot att få ett fint växthus igen som håller ihop under många år framöver.

Hur kommer det sig att vi har 300 000 kr?

I en tidigare nyhet idag föreslog vi att motioner gärna emotses. T ex kan motioner innehålla förslag på hur vi bäst använder de 300 000 kronorna som tidigare nämnts. Men hur kommer det sig att vi har dessa pengar och varför denna summa? Ett förtydligande lyder som följer: "Vår förening har god ekonomi, mycket tack vare det gynnsamma ränteläget men också för att styrelsen aktivt arbetat med besparingar, samt att vi även sköter en del av underhåll själv. Det har därför byggts upp ett överskott i kassan. Styrelsen anser att vi skulle kunna avsätta en del av det, upp till 300 000 kr, till någon form av trivsel- eller värdehöjande investering. Inför stämman bjuder vi därför in alla medlemmar att komma med förslag på vad vi skulle kunna använda beloppet till. Förslagen bör ha som syfte att komma många till del men inte orsaka höga löpande driftskostnader."