Nyheter

Valberedningen

Brf Sagoskogen, den  2022-05-09

 SAMMANFATTANDE BEDÖMNING FRÅN VALBEREDNINGEN

Valberedningen har under det gångna året haft en dialog med styrelsen, samt undersökt styrelsens behov och utmaningar. Vi har även tillfrågat de enskilda styrelsemedlemmarna om de vill bli kvar på sina uppdrag samt om de behövde anpassa sina roller till något nytt.

Valberedningens bedömning är att styrelsen bedriver ett mycket gott och engagerat arbete men behöver tänka på att ändra roller bland styrelseledamöter oftare och utbilda de nya ledamöterna för att de kan ta över roller med store ansvar. På grund av ökad arbetsbelastning, föreslår valberedningen att höja arvode till styrelseledamöter.

Därutöver har valberedningen författat ett brev till samtliga medlemmar i föreningen där vi frågat medlemmarna om de är intresserade av att ingå i styrelsen och uppmuntrat nya ansökningar.

Utifrån detta arbete har vi nu en namnlista på förslag till nyval och omval till styrelsen, som presenteras nedan.

 

  1. FÖRSLAG TILL VAL AV KANDIDATER TILL STYRELSEN I BRF SAGOSKOGEN:

Ordinarie ledamöter:

Peter Haglund

Linda Ackered

Suppleanter:

Miriam Dilerdotter

STYRELSEN I BRF SAGOSKOGEN med nuvarande och valda ledamöter:

Ordinarie ledamöter:

Marja Nurmi, som ORDFÖRANDE

Stefan Görson

Elin Midori

Peter Haglund

Linda Ackered

Suppleanter:

Miriam Dilerdotter

 Förslaget att höja arvode

Att höja arvode till 3 prisbasbelopp per år.

  1. Förslaget till val av revisor och revisorssuppleant

Valberedningen föreslår att välja om PWC

 

Vi önskar den nya styrelsen lycka till i det fortsatta arbetet.

Valberedningen:

Aleksandra Kharlan och Annika Björkholm

Målning

På söndag är det dags för målning av våra socklar. Allgrant fasad utför målningen. 

Städdagen

Stort tack till alla som bidrog till att ordna i vår trädgård i lördags! Extra tack till Trädgårdsgruppen som hade ordnat alla inköp och organiserat dagen!

De extra odlingslådorna kommer att ställas ut inom kort, enligt stämmobeslutet förra året. Att det inte ställdes ut i lördags berodde på att vi först ville genomföra en inventering av de redan ditsatt lådor..  

 

Målning

Nästa lördag (29/4) kommer företaget som skall måla om våra socklar utomhus på besök för att tvätta dem. 

Styrelsen behöver nya medlemmar

Inför kommande årsmöte i maj behöver vi få in nya medlemmar till styrelsen då några i den nuvarande avgår efter lång och trogen tjänst. Vi behöver framför allt en kassör samt någon som kan ta hand om vår webbsida och löpande sköta digitalisering av dokument med mera.

Alla som bor i en bostadsrättsförening har ansvar för att föreningen har en styrelse som tar hand om:
- ekonomiska frågor
- fastighetsfrågor
- juridiska frågor
- försäkringar med mera

Vi har en del i garaget som är en separat gemensamhetsanläggning (GA) tillsammans med brf Körsbärsdalen och brf Sagobäcken och som även innebär en del arbete för styrelsen.

Vi har en trädgård som vi valt att sköta själva för att spara pengar och det valet bygger på att våra medlemmar kan avstå några timmar om året för trädgården. Detsamma gäller snöskottning. Om vi skulle köpa in tjänster för skötsel av trädgården och snöskottning skulle det påverka bostadsavgiften.

Att bo i en brf innebär ett kollektivt ägande och för att föreningen skall leva vidare krävs det att medlemmar engagerar sig i föreningen och styrelsearbetet. 

Styrelsen träffas cirka en gång per månad. Det är trevligt att vara med i styrelsen, man få träffa och lära känna nya personer och erfarenhet av att delta i styrelsearbete. Viss ersättning utgår.

 

Du behövs!

Kontakta valberedning via mail, Annika eller Aleksandra   

 

Mvh Styrelsen