Nyheter

Webbsidan

Nu fungerar vår webbsida igen!

Valberedningen

Brf Sagoskogen, den  2022-05-09

 SAMMANFATTANDE BEDÖMNING FRÅN VALBEREDNINGEN

Valberedningen har under det gångna året haft en dialog med styrelsen, samt undersökt styrelsens behov och utmaningar. Vi har även tillfrågat de enskilda styrelsemedlemmarna om de vill bli kvar på sina uppdrag samt om de behövde anpassa sina roller till något nytt.

Valberedningens bedömning är att styrelsen bedriver ett mycket gott och engagerat arbete men behöver tänka på att ändra roller bland styrelseledamöter oftare och utbilda de nya ledamöterna för att de kan ta över roller med store ansvar. På grund av ökad arbetsbelastning, föreslår valberedningen att höja arvode till styrelseledamöter.

Därutöver har valberedningen författat ett brev till samtliga medlemmar i föreningen där vi frågat medlemmarna om de är intresserade av att ingå i styrelsen och uppmuntrat nya ansökningar.

Utifrån detta arbete har vi nu en namnlista på förslag till nyval och omval till styrelsen, som presenteras nedan.

 

  1. FÖRSLAG TILL VAL AV KANDIDATER TILL STYRELSEN I BRF SAGOSKOGEN:

Ordinarie ledamöter:

Peter Haglund

Linda Ackered

Suppleanter:

Miriam Dilerdotter

STYRELSEN I BRF SAGOSKOGEN med nuvarande och valda ledamöter:

Ordinarie ledamöter:

Marja Nurmi, som ORDFÖRANDE

Stefan Görson

Elin Midori

Peter Haglund

Linda Ackered

Suppleanter:

Miriam Dilerdotter

 Förslaget att höja arvode

Att höja arvode till 3 prisbasbelopp per år.

  1. Förslaget till val av revisor och revisorssuppleant

Valberedningen föreslår att välja om PWC

 

Vi önskar den nya styrelsen lycka till i det fortsatta arbetet.

Valberedningen:

Aleksandra Kharlan och Annika Björkholm

Målning

På söndag är det dags för målning av våra socklar. Allgrant fasad utför målningen. 

Städdagen

Stort tack till alla som bidrog till att ordna i vår trädgård i lördags! Extra tack till Trädgårdsgruppen som hade ordnat alla inköp och organiserat dagen!

De extra odlingslådorna kommer att ställas ut inom kort, enligt stämmobeslutet förra året. Att det inte ställdes ut i lördags berodde på att vi först ville genomföra en inventering av de redan ditsatt lådor..  

 

Målning

Nästa lördag (29/4) kommer företaget som skall måla om våra socklar utomhus på besök för att tvätta dem.