Nyheter

Värmen i våra hus

Värmen i fastigheten regleras utefter utetemperaturen. När utetemperatur är under 17C startar systemet. Soliga/varma dagar, över 17C, stannar pumpen och det blir ingen värme på radiatorerna. När det är svala nätter och varmare dagar kan det tillfälligt bli obalans i systemet, då pumpen kan starta/stanna flera gånger under dygnet. Detta kan medföra att det uppstår ett ”pustande” ljud som kommer från självreglerande ventiler i källaren. Detta ljud kan fortplanta sig i rörsystemet men försvinner när utetemperaturen sjunker. När systemet startar kan det även uppstå ett knäppande ljud från värmestammarna då dessa utvidgar sig av värmen. Innertemperaturen skall vara ca 21C en bit inne i rummet, detta beroende på möblering. Tex långa gardiner som täcker termostatventilen eller en stor soffa tätt mot radiatorn som hindrar luftcirkulation, gör att innertemperaturen blir lägre. Kontrollera även att termostatventilen är öppen. Normalt behöver inte radiatorerna luftas då det finns en central avluftningsanordning i värmecentralen.   

 

Mvh Styrelsen

Portkod

Vi har lagt ett vitt kuvert i era postlådor med information om den nya portkoden.

Trevlig Helg!
Styrelsen 

Portkod

Hej, 

Då vi den senaste tiden haft besök av ungdomar som inte bor i föreningen och som uppträtt störande och hotfullt ber vi er om att vara extra noga med att inte släppa in obehöriga eller ge ut portkoden till andra än våra medlemmar. För allas kännedom bor det inga ungdomar i 28:an. Ändring av portkod kommer att tidigare förläggas till kommande helg. Hur information angående den nya koden skall förmedlas återkommer vi med information om.

Mvh Styrelsen

Ungdomar

Under kvällen har fyra killar i 13-årsåldern kommit in i 28:ans port. De har ringt på dörrar och frågat efter pant. De har även bankat på dörrar då de inte fått det de var ute efter. Släpp aldrig in någon som inte själv kan ange portkoden. Det finns inga som bor i 28:an med ungdomar i den åldern. 

Trädgårdsdag

Stort TACK till Trädgårdsgruppen och alla andra medlemmar som med stort engagemang ordnade i vår trädgård under lördagen!