Nyheter

Årsstämma och motioner - save the date!

Årsstämman är planerad att hållas på gården onsdagen den 10/6. Kallelser kommer att gå ut enligt stadgarna. Vi önskar att få in motioner senast den 5/5 för att hinna hantera dem, samt ta med dem i kallelsen. Vänligen, Styrelsen

OVK i morgon onsdag

I morgon kommer Stig tillsammans med företaget som gör ventilationskontrollen att gå till resterande lägenheter. För er som ej haft besök idag, vänligen sätt ert lås i serviceläge om ni ej är hemma under dagen samt rensa kryddskåpet. Vi kan dessvärre inte uppfylla önskemål om specifik tid under morgondagen. Det här gäller alltså lägenheterna med nummer; 11001, 11002, 11102, 11103, 11202, 11203, 11301, 11401, 11402, 21001, 21002, 21101, 21202, 21302, 21303, 21305, 21401. Tack för allt tålamod, nästa gång har vi bättre koll på vad som gäller innan!

OVK - Kryddhyllan behöver tömmas!

Jätteledsen för sen info, det har brustit i vår kommunikation. Ni som är hemma eller har fyllt i att ni vill ha OVK i morgon, får väldigt gärna underlätta arbetet och tömma ert kryddskåp. Tack!

OVK

Hej hej, Det kommer att göras en OVK, ventaliationskontroll 3-4 mars i våra hus. I portarna kan ni hitta lappar där ni kan fylla i vilken tid som passar er bäst, så försöker vi utgå från det. Vi använder samma företag som förut och någon från styrelsen kommer också att följa med. Meddela oss om ni inte kommer att kunna vara hemma alls, då får ni sätta ert lås i serviceläge. Byt era filter innan dess, om ni har problem med bytet, kontakta Stig, 070 8792262 Styrelsen

Byte av filter

Hej! I helgen kommer det att läggas ut nya filter utanför varje lägenhet. Det är viktigt att de byts ut innan OVK som kommer att ske 3-4 mars. (Mer info om det kommer inom kort) Behöver ni hjälp med att byta filter, vänligen kontakta Stig på 070 8792262 De gamla filtren  lägger ni i sopsäckarna som kommer att stå i portarna under hela helgen.