Nyheter

Styrelsen behöver nya medlemmar

Inför kommande årsmöte i maj behöver vi få in nya medlemmar till styrelsen då några i den nuvarande avgår efter lång och trogen tjänst. Vi behöver framför allt en kassör samt någon som kan ta hand om vår webbsida och löpande sköta digitalisering av dokument med mera.

Alla som bor i en bostadsrättsförening har ansvar för att föreningen har en styrelse som tar hand om:
- ekonomiska frågor
- fastighetsfrågor
- juridiska frågor
- försäkringar med mera

Vi har en del i garaget som är en separat gemensamhetsanläggning (GA) tillsammans med brf Körsbärsdalen och brf Sagobäcken och som även innebär en del arbete för styrelsen.

Vi har en trädgård som vi valt att sköta själva för att spara pengar och det valet bygger på att våra medlemmar kan avstå några timmar om året för trädgården. Detsamma gäller snöskottning. Om vi skulle köpa in tjänster för skötsel av trädgården och snöskottning skulle det påverka bostadsavgiften.

Att bo i en brf innebär ett kollektivt ägande och för att föreningen skall leva vidare krävs det att medlemmar engagerar sig i föreningen och styrelsearbetet. 

Styrelsen träffas cirka en gång per månad. Det är trevligt att vara med i styrelsen, man få träffa och lära känna nya personer och erfarenhet av att delta i styrelsearbete. Viss ersättning utgår.

 

Du behövs!

Kontakta valberedning via mail, Annika eller Aleksandra   

 

Mvh Styrelsen

Påminnelse

Senast 30/3 skall checklistan för egenkontroll vara ifylld och lämnad i styrelsens brevlåda, Pippi 30.   

Motioner

Motioner till årsmötet 24/5 måste lämnas senast 15/4 i föreningens brevlåda (Pippi 30). 

Laddplatser

Nu går det bra att ladda bilarna igen!

Laddplatser

Just nu fungerar inte laddplatserna, orsak okänd. Kontakt med installatör tas imorgon måndag.