Nyheter

Vårt fantastiska grovsoprum kan vi sköta bättre tillsammans

Nu kan det mesta som skall återvinnas slängas i vårt grovsoprum. Sedan en tid tillbaka finns det bl a möjlighet att slänga elavfall. Vi kan dock gärna bli bättre på tre saker: 1. Tryck ihop kartonger och andra förpackningar så vi inte betalar för att tömma luft. 2. Sortera rätt! Wellpappförpackningar för bl a teveapparater innehåller frigolitbitar som inte ska i samma sorteringsbinge som wellpappen. 3. Hittar du inte nån binge som passar för din grovsopa....ja då finns återvinningscentralen på andra sidan Bromma Flygplats. Således är det inte OK att ställa den/grovsopan i en "ledig hörna" i grovsoprummet.

Det är många som gillar att vara i Sagoskogen

Vi får ofta höra uppskattande ord om att det är vi som har den finaste gården i Annedal och att många gärna vill vara här. Vi har även spring över gården och rastande hundar som kanske inte alltid är lika populärt eftersom det sliter på våra gräsytor...och skräpar ner. Styrelsen beslutade därför att sätta upp skyltar - Privat område - för att se till att om inte få bort trafik så åtminstone begränsa och kanske få de som går över att "tänka till". Skyltarna har styrelsen valt att ta ner av olika skäl. Vi kan inte hindra passage över vår fina gård eller att det leks i vår sandlåda, men styrelsen har ändå beslutat att utföra några åtgärder. Bl a kommer grind att sättas upp mot gångvägen/Ronja Rövardotters stig att komplettera de buskar som tidigare satts upp invid husen. Dessutom kommer ett trevligt "anslag" att sättas upp vid sandlådan så att besökande som uppskattar våra lekytor får veta att vi förstår att de vill vara här... samtidigt som vi vill att de ska veta att det är våra ytor. Kan låta hårt men det är för att vi långsiktigt skall ha kvar våra fina ytor och att de sköts och vårdas så att de behålls som de är.

Matavfallspåsar nu på Direkten

Hej, för matavfallssorteringen så finns nu påsarna att hämta på Direkten.

Påminnelse - filterbyte

Nu är det snart endast en vecka kvar till vi skall byta alla friskluftfilter i våra lägenheter. Fortfarande finns det några av er som inte noterat när vi kan komma och byta era filter. Styrelsen är oerhört tacksam om ni omgående bokar upp er på en tid på det anslag som finns i entréerna.

Stök i garaget

Vid hissen som tar oss ner till minus 2 i parkeringsgaraget finns ett anslag från vår grannförening angående icke önskvärd verksamhet i garaget. Grannföreningen har även polisanmält det inträffade och vi anmodas hålla öron och ögon öppna samt ringa 112 vid pågående eller misstanke om brott. Anslaget i sin helhet kan du läsa genom att klicka här.