Trivselregler

Trivselregler, BRF Sagoskogen, Annedal

Som medlemmar i en bostadsrättsförening är vi alla skyldiga att följa de regler som styrelsen beslutar om. Reglerna nedan är inte heltäckande utan ska ses som exempel och tolkas i vid mening. De bygger på principerna hänsyn mot andra medlemmar, agerande med gott omdöme, samt att bevara föreningens egendom i gott skick.


Gemensamt ansvar för vår trygghet

Utöver våra trivselregler kring yttre och inre miljö vill vi som förening att samtliga boende ska vara trygga i sina hem och att vi utövar en god grannsämja som upprätthåller den tryggheten. Om ni mot förmodan skulle känna oro för någon granne, att våld skulle pågå i någons hem, vill vi gärna att ni agerar. Vi vill även uppmuntra våra medlemmar att hålla en allmän vaksamhet och uppsikt kring t.ex. vilka som släpps in genom våra portar, så vi i möjligast mån kan förebygga brott såsom inbrott eller skadegörelse. 
BRF Sagoskogen har en god grannsämja där vi bryr oss om varandra och vill så förbli!

 

 Yttre miljö

 • Det är inte tillåtet att lämna skräp efter sig eller låta personliga tillhörigheter stå framme permanent på gården, t ex grillar, leksaker och dylikt.
 • Grillning med kolgrill är tillåten på gården under förutsättning att den tas undan efter användandet. Låt kolet brinna ut ordentligt innan det slängs i sopnedkastet.
 • På balkongen är grillning med kolgrill ej tillåten. Elektrisk grill eller gasolgrill får däremot användas.
 • Hundar och övriga husdjur ska vara kopplade. Rastning på gården är inte tillåten pga risk för förorening.
 • Rökare släcker noga cigaretter och slänger fimpar på avsedd plats.
 • Balkonger nyttjas med omdöme så att inte olägenhet för övriga medlemmar orsakas. Det innebär bl a att mattor inte skakas eller piskas ovanför annans balkong, blommor inte vattnas så att det rinner ner, etc.
 • Det är endast tillåtet att parkera bilen tillfälligt utanför porten i samband med lastning och lossning.
 • Enbart förpackade sopor får slängas i sopnedkasten. Slänger vi saker som orsakar stopp i systemet är det föreningen som faktureras kostnaderna för att öppna systemet och ta ut felaktigt slängda saker. Större saker som ska slängas får vi själva se till att slänga på till exempel en återvinningscentral eller annan plats som tar emot grovsopor.

 

Inre miljö

 • Som regel ska en ljudnivå som inte stör andra råda mellan kl 22 och 7 under vardagar. Störande ljud är t ex hög musik eller TV, borrmaskin, eller skrik och skrän. Helgkvällar är toleransen högre i samband med fest, men senast kl 2 ska ljudnivån anpassas till normal vardagsnivå. Helgmorgnar gäller frid fram till kl 9. Om man planerar fest bör man informera sina grannar i god tid genom att sätta upp en lapp i trapphuset.
 • Högljudda verktyg, såsom betongborr och bilningsmaskin får endast användas mellan 9 på morgonen och 19 på kvällen.
 • Den som i föreningens ytor spiller, skräpar eller smutsar ner städar själv upp efter sig. Detta gäller i samtliga gemensamma ytor, t ex trapphus, hiss och förråd.
 • Samtliga gemensamma utrymmen inomhus är rökfria.
 • Av brandsäkerhetsskäl får ingenting ställas eller lagras i trapphus och korridorer annat än tillfälligt. Det gäller t ex barnvagnar och cyklar, men även kartonger eller skräp och sopor.
 • Det är varje medlems ansvar att tillse att gemensamma utrymmen hålls låsta.
 • Cyklar och barnvagnar parkeras i de avsedda förråden med hänsyn till andra och så att flest möjligt kan utnyttja platserna. Platserna är inte personliga och det är inte tillåtet att ”boka” plats exempelvis m h a lås som hindrar annans användning.
 • Det är mycket viktigt att sköta returrummet. Lägg returmaterialet i avsett kärl, komprimera skrymmande artiklar som kartonger och förpackningar så att mer får plats, och håll ordning. Sopor som vi inte har ett kärl för, exempelvis grovsopor, får inte lämnas i returrummet, vi boende får själva se till att de slängs på rätt ställe. Tömning av returrummet är en betydande kostnad för föreningen och en service som inte kan upprätthållas om den inte sköts!

 

Tillstånd

 • I princip ska alla större förändringar i lägenheten godkännas av styrelsen, exempelvis vad gäller elektriska installationer, vatten- och avloppsarbeten, borttagning eller flytt av bärande väggar.
 • Yttre förändringar fordrar generellt tillstånd av styrelsen, t ex uppsättning av markiser, inglasning av balkong, eller annan yttre förändring. Paraboler får ej sättas upp.
 • Andrahandsuthyrning av lägenheten får endast ske efter tillstånd av styrelsen.

 

För ytterligare information hänvisas till stadgarna.