Drift och skötselpärm

Då vissa kanske inte har kvar sin bostadspärm som hör till lägenheten finns all nödvändig info gällande drift och skötsel i våra lägenheter på nedanstående länk.

Skötselpärm Brf Sagoskogen