Garage- och parkeringsplatser

Garage, elbil & parkering
Tillsammans med de två grannföreningar BRF Körsbärsdalen och Sagobäcken delar BRF Sagoskogen på ett garage i två plan under jord med infart från Dartanjangs gata. I garaget disponerar BRF Sagoskogen totalt 32 st parkeringsplatser som även nås via trapphuset från gården. Hyran uppgår till 750 kr/månad.

Policy kring föreningens garage- och parkeringsplatser kan du ta del av här.

Har du elbil och erhållit en plats i garaget, då kan det finnas möjlighet att ladda din bil. I garaget finns totalt 12 platser för elbilar. Med elbil kan du ”byta till dig” platsen i det fall den bil som nyttjar plats med eluttag ej har elbil idag. Kostnaden för elen debiteras utöver hyran för p-plats. Tillägget per månad är fast och enligt följande:

  • Laddhybrid: 550kr/mån - inklusive förbrukad el
  • Elbil (100% el): 850kr/mån - inklusive förbrukad el

Under 2024 planerar vi att börja med individuell debitering utifrån faktisk elförbrukning. Tillsvidare gäller ovanstående förbruknings schabloner.

För att komma in i garaget behöver man en tagg eller/och en fjärrkontroll. Taggen kostar 87:-/styck och fjärrkontrollen 669:-/styck. Beställning görs till styrelsen. Utrustningen är personlig och kostnaderna återbetalas ej vid flytt. Vid flytt avprogrammeras taggar och fjärr av styrelsen.

Ytterligare parkeringsmöjligheter finns på gatorna i området, sk gästparkering och är avgiftsbelagt med 5 kronor i timmen måndag – fredag mellan klockan 07 00 -19 00. Observera att det på en del gator gäller tretimmarsbegränsning dagtid vardagar.

Föreningen disponerar även två parkeringsplatser/handikapplatser för uthyrning på gatan utanför entrén till Pippi Långstrumps gata 30.

Det är för närvarande kö till våra parkeringsplatser och kölistan hanteras av Marja Nurmi i styrelsen.

Vem ska jag kontakta?
– För köstatus: Skicka e-post till
– För att säga upp din plats: Ring Aimopark på telefon: 0771- 96 90 06 alt maila  och uppge Brf Sagoskogen.

 

Brandlarm och bevakning med kamera i garaget

Ansvarig

Styrelsen i brf Sagoskogen, brf Sagobäcken och brf Körsbärsdalen.

Kontakt

Brf Sagoskogen; Bakgrund

För att förbättra brandsäkerheten i garaget har vi tillsammans med Brf Sagobäcken och Brf Körsbärsdalen fattat beslut om installation av ett brandlarm i garaget. Larmet är kopplat till Larmcentralen som via kameror i garaget kan avgöra om det är ett äkta eller falskt larm. Larmcentralen kontaktar brandkåren vid eventuell brand.  

Syfte

Att snabbt upptäcka och verkställa åtgärder vid eventuell brand.

Rättslig grund

Vi som bostadsrättsförening behöver inte ansöka om tillstånd för att kamerabevaka men styrelsen ansvarar för att kamerabevakningen är laglig. Styrelsen anser att behovet av brandlarm/kamerabevakning väger tyngre än individens intresse av att inte bli bevakad, vilket är en förutsättning för själva kamerabevakningen enligt dataskyddsförordningen.

Kameror/Lagring

Samtliga kameror bevakar dygnet runt. Det inspelade bildmaterialet skyddas för åtkomst genom lösenord och raderas automatiskt efter 14 dagar. Systemet har ingen ljudupptagning.

Personuppgiftsansvarig

Styrelseordförande.

Dina rättigheter

För att få ta del av inspelningar måste det inträffade kunna kopplas till en händelse som löper under brottsbalken samt endast efter att myndighet såsom till exempel polis eller domstol bett om att få se det inspelade materialet.

Information om dina rättigheter enligt dataskyddsförordningen och om vad du kan göra om du blir bevakad finns på www.imy.se.