Styrelsen

Du är alltid välkommen att kontakta styrelsen med frågor, idéer eller om du vill hjälpa till med något i föreningen.
E-post:  eller via formulär

Ordförande
Marja Nurmi

Ledamot 
Elin Ishihara
Sekreterare & gästlägenheten

Ledamot 
Linda Tarmet
Kassör

Ledamot
Stefan Görsson
Webb, IT & garagegruppen

Ledamot
Peter Haglund
Teknik och fastighet

Suppleant
Miriam Dilerdotter