Styrelsen

Du är alltid välkommen att kontakta styrelsen med frågor, idéer eller om du vill hjälpa till med något i föreningen.
E-post:  eller via formulär

Ordförande
Marja Nurmi
   

Ledamot
Erik Sjöman
Kassör

      

Ledamot 
Elin Ishihara
Sekreterare & gästlägenheten
 

 

Ledamot 
Per Olofson
Information & garagegruppen

 

Ledamot
Stefan Görsson
Webb, IT & garagegruppen


 

Suppleant
Peter Haglund
Teknik och fastighet


 

Suppleant
Miriam Dilerdotter