Föreningsinformation

Ekonomisk förvaltning
Föreningen förvaltas av SBC. För att erhålla mäklarbild maila: .

Medlemskapsansökan & Handläggningstider
Ansökan om medlemskap skickas till:

SBC (1535)

Box 226

851 04 Sundsvall

Observera att föreningens handläggningstid för överlåtelser och medlemskapsansökningar är 4-5 veckor.

Teknisk förvaltning
Den tekniska förvaltningen av fastigheten sköts av Ekströms Allservice. För kontaktuppgifter klicka här.

Årsredovisningar m.m.
Årsredovisningar, ekonomisk plan, stadgar m m går att ladda ner här.

Allmänt om bostadsrättsföreningen
Bostadsrättsföreningen Sagoskogen registrerades 2009-09-30  med byggnadsår 2013/2014. Föreningens nuvarande ekonomiska plan registrerades 2013-09-23. Gällande stadgar registrerades 2012-03-29 hos bolagsverket. Föreningen är skatteklassad som äkta bostadsrättsförening. Föreningens lån uppgår till 26 225 892 kr per 31 december 2021.

Föreningens fastighet och byggnader
Fastigheten Opsis Kalopsis 1, Stockholm på adresserna Pippi Långstrumps Gata 28 resp 30, innehas med tomträtt. Tomträttsavtalet löper t o m 2031-04-01.
De två bostadshusen om fem respektive sex våningar uppfördes av Borätt/JM och färdigställdes med sista inflyttning under slutet av mars 2014.

Lägenheter och övriga utrymmen
Föreningen upplåter 46 lägenheter med bostadsrätt. I de två bostadshusen finns 2:or, 3:or och 4:or som mäter från 48 till 125 kvm. Den totala bostadsytan uppgår till 3 468 kvm. Därutöver tillkommer ytor för trapphus, lägenhetsförråd och övriga gemensamma utrymmen.

I månadsavgiften ingår: Värme, kallvatten, bredband, kabel-TV och bostadsrättsförsäkring (Försäkringsbrev IF för medlemmar.pdf) . Förbrukningen av varmvatten avläses och debiteras varje lägenhet separat.

Kabel-TV och bredband
Föreningen har tecknat avtal med Telia som leverantör av bredband, kabel-TV och telefoni. Trådlös router samt en digitalbox ingår i alla lägenheter. Önskas ytterligare digitalboxar köps dessa hos Telia.

Förråd
Varje lägenhet disponerar ett lägenhetsförråd. Storlekarna på förråden varierar beroende på lägenhetsstorlek och är från c:a 4 till 6 kvm. Lägenhetsförråden finns i källarplanen i på Pippi Långstrumps gata 28 och 30.

Inglasning av balkonger
De lägenheter som har balkonger som vetter mot innergården och Pippi Långstrumps Gata har möjlighet att glasa in sina balkonger. Undantagna är dock de lägenheter som ej har balkongplan ovanför den egna balkongen. Föreningens styrelse skall alltid informeras innan inglasning påbörjas för att säkerställa att inga skador uppstår på husets fasad och balkonger.

Övriga balkonger i våra hus vetter mot vad som anses vara så kallad parkmark/gångstråk och då medger inte den gällande detaljplanen/bygglovet att dessa balkonger glasas in.

Växthus & Odlingslotter
På gården finns ett växthus som sköts av föreningens trädgårdsgrupp. Odlingslotter finns såväl inne i huset som utanför på avgränsade ytor. Lotterna är populära men det kan emellanåt finnas lediga. En av lotterna är avsedd för alla medlemmar. Här odlas bl a färska örter att plockas fritt efter tillgång.

Gästlägenheten
I källarplanet på Pippi Långstrumps gata 30 finns föreningslokalen som även hyrs ut för övernattning. Här finns bäddsoffa för två samt möjlighet att ta med egna madrasser för att härbärgera ytterligare 2-3 personer. Hyran uppgår till 300 kr/natt och kan hyras upp till tre dagar.

Cykelrum och Barnvagnsrum
I källarplanen på de två husen finns gemensamma cykelrum. I varje trappuppgång finns även barnvagnsrum.

Hushållssopor och matavfall
På gården finns sopnedkast för hushållssopor, tidningar och matavfall. Dessa ingår i en för Annedalsområdet gemensam sopsugsanläggning.

Återvinningsrum
Invid entrén till Pippi Långstrumps gata 28 finns föreningens grovsoprum med källsortering. För övriga sopor hänvisas till återvinningscentralen på andra sidan Bromma Flygplats.

Garage, elbil & parkering
Tillsammans med de två grannföreningar BRF Körsbärsdalen och Sagobäcken delar BRF Sagoskogen på ett garage i två plan under jord med infart från Dartanjangs gata. I garaget disponerar BRF Sagoskogen totalt 32 st parkeringsplatser i garage som även nås via trapphuset från gården. Hyran uppgår till 750 kr/månad.

Har du elbil och erhållit en plats i garaget, då kan det finnas möjlighet att ladda din bil. I garaget finns totalt 12 laddplatser. Med elbil kan du ”byta till dig” platsen i det fall den bil som nyttjar plats med eluttag ej har elbil idag. Kostnaden för elen debiteras utöver hyran för p-plats. Tillägget per månad är fast och enligt följande:
*Laddhybrid: 1300 kr/mån
*Elbil (100% el): 1600 kr/mån

Ytterligare parkeringsmöjligheter finns på gatorna i området och avgiftsbelagt med 5 kronor i timmen måndag – fredag mellan klockan 07 00 -19 00. Observera att det på en del gator gäller tretimmarsbegränsning dagtid vardagar samt att det är städdagar under den del av året då det inte är sommar.

Föreningen disponerar även två parkeringsplatser/handikapplatser för uthyrning på gatan utanför entrén till Pippi Långstrumps gata 30.

Det är för närvarande kö till våra parkeringsplatser. För köstatus, kontakta Marja Nurmi på

Policy kring föreningens garage- och parkeringsplatser kan du ta del av här.

Kontakt
Saknas någon information eller ställa frågor, maila: