Felanmälan & Jour

EKSTRÖMS ALLSERVICE AB:
Felanmälan: Vardagar 07.30-16.00
Telefon: 08-7126920
E-post (endast felanmälan): 
Övriga frågor: 
Hemsida: www.ekstromsallservice.se

 

Övrig tid vid AKUTA ÄRENDEN:
Jour dygnet runt på telefon: 08-18 60 00

Ekströms Allservice
Ekströms Allservice ansvarar för skötseln av vår fastighet. De rycker även ut om det uppstår akuta ärenden och behov av åtgärder. Akuta ärenden är exempelvis en vattenläcka och att det finns risk för allvarliga skador på din egen och/eller föreningens egendom.

Reparationer i lägenheter bekostas av varje bostadsrättsinnehavare
Varje enskild bostadsrättsinnehavare ansvarar för sin egen utrustning i lägenheten. Reparationer och åtgärder omfattas således inte av vår fastighetsskötsel.
Går utrustning sönder i din lägenhet och den enskilde bostadsrättsinnehavaren väljer att ringa jouren (Ekströms Allservice) för åtgärd, står den enskilde bostadsrättsinnehavaren för såväl utrycknings- som reparationskostnader.

Elavbrott i din lägenhet
Om strömmen går i din lägenhet OCH det inte kan avhjälpas trots att alla automatsäkringar i lägenheten visar ”ON”, kan det vara så att huvudsäkringen för just din lägenhet utlösts. Huvudsäkringarna för samtliga lägenheter sitter i teknikrummet i källaren i hus 30. Alla styrelsemedlemmar och suppleanter har nyckel till teknikrummet. Telefonnummer till styrelsen finns anslagna innanför entrédörrarna i port 28 & 30.